Project

Power and Politics

De rol van macht is een belangrijk maar onderbelicht onderwerp in food systems. Voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken is het cruciaal meer inzicht te krijgen in de rol van macht in transities in voedselsystemen. Recentelijk is hier meer aandacht voor (Avelino 2017, Partzsch 2017), maar de onderzoekers die hier mee bezig zijn richten zich met name op milieuvraagstukken met een geografische focus op Nederland en Europa (Hofman 2013, Farla et al. 2012, Grin 2010).

In dit KB project zullen wij een framework ontwikkelen en toepassen om de rol en vormen van macht te duiden in transities in voedselsystemen in laag en middeninkomen landen. Het uiteindelijke doel van het project is het bieden van een handelingsperspectief en evidence-based opties voor strategieen om met macht om te gaan in food systems. Dit project zal in nauwe samenwerking met de eindgebruikers (BuZa en geslecteerde ambassades) uitgevoerd worden.

Dit project zal uiteindelijk in 2022 resulteren in:

  • Een overzicht van geleerde lessen over de rol van macht in transities in voedselsystemen in laag en midden inkomen landen
  • Inzicht in de barrieres die de bestaande machtsstructuren veroorzaken, en mogelijke strategie├źn voor het veranderen van deze structuren en de implicaties van veranderingen voor verschillende groepen in de samenleving
  • Handelingsperspectieven voor geslecteerde stakeholders over wat de mogelijkheden zijn om te waarborgen dat lange termijn transitieprocessen in het voedseldomein ongelijke machtsverhoudingen doen veranderen (in positieve zin).

Publicaties

Centre for Development Innovation