Cursus

Aanpassing aan klimaatverandering ten behoeve van voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen 2021

Zonder een passende reactie zal klimaatverandering de economische ontwikkeling in sectoren als landbouw, visserij en bosbouw in veel zuidelijke landen waarschijnlijk afremmen. Met planning is aanpassing aan klimaatverandering echter wel mogelijk. Met deze cursus kunnen u en uw organisatie hierbij betrokken raken. En u zult de theoretische kennis en vaardigheden verwerven om beleidsdocumenten en onderzoek te vertalen naar klimaatbestendige aanpassingsstrategieën op lokaal niveau. U neemt een persoonlijk actieplan mee naar huis om uw nieuwe kennis en vaardigheden te integreren in uw dagelijkse werkzaamheden thuis.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 31 januari 2022 tot vr 18 maart 2022

Duur Datum / duur onder voorbehoud
Locatie Online sessies
Scholarship beschikbaar Ja

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: