Nieuws

E-cursus food systems geeft beleidsmakers praktische inzichten

Gepubliceerd op
4 februari 2021

Deze week starten 115 beleidsmakers van LNV, BuZA en RVO aan de Wageningse e-cursus ‘food systems’. De cursus, ontworpen en gefaciliteerd door Wageningen Centre for Development Innovation (WCDI), geeft praktische handvaten om een goede analyse te (laten) maken van voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden.

Waar analyses voorheen vooral inzoomden op waardeketens en voedselzekerheid, geeft de voedselsysteembenadering een veel bredere blik op wat er nodig is om in voldoende, gezond, duurzaam en eerlijk voedsel te voorzien. Dat maakt het vormgeven van beleid op het gebied van voedselzekerheid en gezonde voeding wel complexer. Om die complexiteit behapbaar te maken is deze cursus ontworpen.

Cursus opbouw

De cursus is opgebouwd in vijf modules:

  1. De waarde van de voedselsysteembenadering voor SDG’s en Nederlands beleid
  2. Het (laten) uitvoeren van een goede voedselsysteemanalyse
  3. Processen van voedselsysteemtransformatie: hoe veranderen voedselsystemen, en kan je daarop sturen?
  4. Governance van voedselsysteemtransformatie: het inrichten van besluitvorming rondom landbouw en voedsel
  5. Verdiepingsmodule: afgestemd op specifieke leervragen van deelnemers

Herman Brouwer, senior adviseur bij WCDI: ‘De term “food systems” of “voedselsystemen” wordt steeds vaker gebruikt, zeker in de aanloop naar de UN Food Systems Summit die dit najaar plaatsvindt en van grote invloed zal zijn op de internationale politiek. Het is voor veel beleidsmakers wennen om alle aspecten van een voedselsysteem mee te wegen in het uitvoeren van beleid. Het gaat niet alleen over productie van voedsel, maar ook over de consumptie en het gebruik van reststromen, en de wisselwerkingen die er in zo’n systeem bestaan. Met deze cursus geven we beleidsmakers praktische handvaten om een goede voedselsysteemanalyse te maken, of te laten maken door een derde partij. Waaraan voldoet een voedselsysteemanalyse? Welke vragen stel je om tot een goede analyse te komen? Hoe pas je die inzichten vervolgens toe in je werk als beleidsambtenaar of landbouwraad? Dit soort vragen beantwoorden we in deze e-course.’

Waaraan voldoet een voedselsysteemanalyse? Welke vragen stel je om tot een goede analyse te komen? Hoe pas je die inzichten vervolgens toe in je werk als beleidsambtenaar of landbouwraad? Dit soort vragen beantwoorden we in deze e-course.
Herman Brouwer

Totstandkoming van de cursus

De cursus is afgestemd met een klankbordgroep bestaand uit beleidsmakers bij de twee ministeries en op ambassades – in Nederland en in het buitenland. Experts van Wageningen Centre for Development Innovation en Wageningen Economic Research hebben vervolgens modules ontwikkeld die zo goed mogelijk aansluiten bij vragen uit het veld.

Brouwer: ‘Beleidsmakers krijgen volop te maken met de opgave om voedselsystemen te helpen transformeren, zowel vanuit de dialoog die zij voeren met hun partners in lage- en middeninkomenslanden, als het Nederlandse beleid dat hier een bijdrage aan wil leveren. Daarom besteden we hier twee modules aan, zodat we niet alleen inzoomen op veranderingsprocessen maar ook op politieke- en machtsprocessen. Ook zorgen we voor voldoende uitwisselingsmomenten voor praktijkervaringen in de cursus, om te leren van elkaars uitdagingen en oplossingen.’

De cursusontwikkeling is gefinancierd door het Ministerie van LNV en het Ministerie van Buitenlandse zaken, via het Netherlands Food Partnership.

De cursus start 5 februari 2021

De e-course start op 5 februari en loopt door tot medio maart. De vijf modules hebben elk een studiebelasting van 4 uur. Elke module is opgebouwd uit korte leeractiviteiten op het e-course platform en een wekelijkse online bijeenkomst. Dr. Shenggen Fan, CGIAR Board Member en voormalig directeur-generaal van IFPRI opent de e-coursereeks op 5 februari.