Nieuws

Een leven lang leren - beleidsaanbevelingen voor de toekomst

Gepubliceerd op
22 april 2021

Nederland is een kennisland met een traditie in het opleiden van professionals in lage- en middeninkomenslanden. Wereldwijd spelen vraagstukken op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving een steeds grotere rol. Nieuwe inzichten op dit gebied volgen elkaar snel op. Capaciteitsontwikkeling van professionals in lage- en middeninkomens op dit gebied vraagt daarom anno 2021 niet om een eenmalige cursus in Nederland, maar om lifelong learning.

Experts van Wageningen University & Research (WUR) werken volop aan kansen om deze trajecten vorm te geven – nu en in de toekomst.

Online en ‘blended’ leren

De coronapandemie versterkt de al bestaande trend richting online en blended leren: leertrajecten die zowel in fysieke bijeenkomsten als online plaatsvinden, en die daarnaast individueel en groepsleren en synchroon en asynchroon leren combineren. Online leren biedt voordelen, zoals het bereiken van een groter aantal professionals en een snellere toepassing van het geleerde in praktijk, maar er zijn ook beperkingen aan de interactie die professionals en trainers online kunnen hebben. Uit de opgedane ervaring tijdens de coronapandemie hebben we lessen getrokken die toepasbaar zijn in slimme mengvormen van online en offline.

Financiering van modules

Experts van WUR zien grote kansen voor online en blended leren als onderdeel van lifelong learning. Inspelen op die kansen vraagt wel om nieuwe financieringsvormen voor de ondersteuning van capaciteitsontwikkeling. Naast de al bestaande financiering van beurzenprogramma’s, maatwerk trainingen en institutionele partnerships is het belangrijk dat er financiering komt voor het maken van modules, die ingezet kunnen worden als onderdeel van online en blended leertrajecten. Deze modules zijn bijvoorbeeld (interactieve) video’s, case studies, interactieve scenario’s, serious gaming, of (virtuele) werkbezoeken aan een bedrijf. Het zijn bouwstenen die in meerdere leertrajecten gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de vraag.

Slim beleid voor de toekomst

Lifelong learning vraagt dus om investeringen in een meer flexibel model van capaciteitsontwikkeling. Naast nieuwe financiering voor het ontwikkelen van modules, blijft financiering van individuele beurzen nodig om deelnemers uit lage- en middeninkomenslanden in staat te stellen te profiteren van Nederlandse kennis en inzichten. Daarnaast wordt on the job coaching en mentoring enorm gewaardeerd door professionals en vergroot het de toepassing en impact van het geleerde in de praktijk. Ook financiering voor capaciteitsontwikkeling binnen partnerschappen, bijvoorbeeld door learning communities of sectorplatforms, is van belang.

Met deze focus op lifelong learning door blended leertrajecten zijn overheidsmiddelen anders in te zetten en wordt met dezelfde middelen meer impact gerealiseerd. Niet alleen omdat er meer mensen bereikt worden, maar ook omdat de capaciteitsontwikkeling van hogere kwaliteit is, en meer toegespitst is op de praktijk. Op die manier wordt de steun van de Nederlandse overheid voor capaciteitsontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden toekomstbestendig, wat een grote bijdrage levert aan sector-en voedselsysteemtransformatie en het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs).