Project

Landbouwonderwijs in Burundi krijgt hoognodige impuls

In Burundi is een tekort aan technisch goed opgeleid agrarisch personeel. In ETAPE, een project gefinancierd door het Nuffic Orange Knowledge-programma, werken Wageningen University & Research en partners hard aan het versterken van het agrotechnisch onderwijs.

Beter aansluiten bij wat er nodig is in de landbouwsector

Om de voedselzekerheid in Burundi te verbeteren moet de landbouwsector drastisch innoveren. Het is aan de ITAB’s om met behulp van de CdP’s de sector hierbij te ondersteunen. ETAPE draagt hieraan bij, zegt Caroline Desalos, adviseur bij WCDI: ‘Op de ITAB’s hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in software en apparatuur. Dankzij deze investeringen en de praktische handleidingen die in het kader van het project zijn opgesteld, kunnen de docenten van deze scholen hun studenten nu beter de praktische vaardigheden bijbrengen die zij nodig zullen hebben als landbouwconsulent en hun lessen afstemmen op wat er nodig is in de sector. We helpen docenten ook om bijvoorbeeld hun didactische vaardigheden te verbeteren.’

Burundi picture 2.jpg

De Centres de Perfectionnement bevinden zich ‘in het veld’. Volgens Desalos waren deze locaties niet voldoende uitgerust om de kleine boeren en de ITAB-studenten op een goede manier vaardigheden aan te leren tijdens hun stage. “Op twee van de vijf CdP’s werden de lessen vroeger gegeven in de ruimte waar de producten worden opgeslagen. Dit was geen gezonde situatie. We hebben geïnvesteerd in aparte, rustige klaslokalen op deze locaties. In twee andere CdP’s hebben we geïnvesteerd in verwerkingsapparatuur, zodat er betere producten worden bereid en ze een voorbeeld zijn voor studenten en andere stagiairs. Naast het verschaffen van apparatuur werken we ook aan het verbeteren van de manier waarop de CdP’s de ITAB-studenten tijdens hun stages begeleiden: ETAPE heeft gewerkt aan een algemene stagerichtlijn en aan acht technische richtlijnen over de CdP-activiteiten.”

Een ander belangrijk thema waarin ETAPE heeft geïnvesteerd, is het creëren van bewustzijn rond gender en inclusie, vertelt Desalos. “We hebben met personeel en studenten verschillende activiteiten rond dit thema georganiseerd. Theater bleek een uitstekende manier om het onderwerp aan te snijden. Voor personeelsleden en studenten was dit thema helemaal nieuw.”

Betere aansluiting van onderwijs op markt

Ook de banden tussen het onderwijs en de markt zijn aangehaald. Volgens Desalos is een sterke relatie tussen beide nodig om dat wat studenten leren beter af te stemmen op de vaardigheden waar werkgevers daadwerkelijk behoefte aan hebben. In januari 2020 hielden de projectpartners een innovatiemarkt in Bujumbura, de grootste stad van het land. Er deden 41 organisaties mee met als doel stagemogelijkheden te creëren voor ITAB-studenten en innovatieve werkwijzen te delen met de onderwijssector.

Andere mindset

Het agrotechnisch onderwijs in Burundi staat nog op een laag pitje. Volgens Desalos komt dit deels doordat de ITAB-scholen vooralsnog erg weinig steun krijgen van de Burundese overheid. “In de onderwijssector gaat de aandacht vooral uit naar het academisch en het praktisch basisonderwijs en niet naar de tussenliggende niveaus. Naast het gebrek aan contacten tussen de onderwijssector en de markt helpt de passiviteit van de betrokken partijen niet bij het creëren van kansen voor de jeugd: jongeren worden niet voldoende getraind in de ondernemersvaardigheden die nodig zijn om de voedselzekerheid in Burundi te verbeteren. Ze ontwikkelen geen toekomstvisie, omdat ze niet weten wat de toekomst in petto heeft. Met ETAPE hopen wij een eerste aanzet te geven tot een mentaliteitsverandering, in de richting van actie ondernemen, ondernemer zijn en niet wachten op een baan, maar een eigen activiteit creëren om inkomsten te genereren.”

Nieuwe contacten

De voortgang van het project is uiteraard belemmerd door de coronacrisis. “Sinds maart 2020 kunnen we niet meer naar Burundi reizen om ondersteuning te geven op locatie. Maar gelukkig hebben we met COPED een hardwerkende lokale partner met een uitstekend netwerk aan onze zijde. Zo konden we toch doorgaan met ons werk. En de investeringen in computers, software en bijbehorende trainingen betalen zich dubbel en dwars terug, omdat we nu efficiënt op afstand kunnen samenwerken.”

Burundi picture 3.jpg

Ook heel welkom is het feit dat de op de ITAB’s geïnstalleerde computerapparatuur eveneens wordt gebruikt door gemeenschappen en andere scholen in de omgeving. “We hadden deze ontwikkeling niet voorzien, maar we zijn er erg blij mee. Het creëert verschillende contacten tussen de scholen en de buurt en kan leiden tot activiteiten die inkomsten genereren voor de ITAB’s. Hierdoor ontstaan er interessante nieuwe contacten en mogelijkheden voor de scholen om hun kernactiviteiten beter te ondersteunen.”

Mali

Tegelijkertijd is Desalos betrokken bij een ander project van het Orange Knowledge-programma in Mali (ReCaFoP). “Hoewel Mali in politieke onrust verkeert en voor een deel onveilig is voor onderzoekers, is er veel energie en ruimte voor innovatie in het landbouwonderwijs. In Mali is het concept van blended learning bijvoorbeeld al jaren geleden ontstaan, terwijl het in Burundi nog echt in de kinderschoenen staat.”

Het project in Mali is gericht op de ondersteuning van twee Centres de Formation Professionnelle (CFP’s), het Malinese equivalent van de ITAB’s in Burundi. Terwijl ReCaFoP specifiek gericht is op voedsel- en voedingszekerheid en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, wordt zowel in de ETAPE- als in ReCaFoP-projecten gekeken naar verbetering van de praktische kant van het onderwijs om de toegang van jongeren tot werk in de landbouw te verbeteren. De komende tijd zal blijken hoe dit in het kader van het project zal worden gestimuleerd. Wageningen Centre for Development Innovation werkt in dit project samen met dezelfde Europese partners als in ETAPE.

Het ETAPE project is één van de vele initiatieven die ondersteund worden door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken via het Orange Knowledge Programme (OKP). Dit programma, dat uitgevoerd wordt door Nuffic, maakt deel uit van de Nederlandse internationale ontwikkelingsagenda. Door samen te werken met lokale partners wisselen we kennis uit en leveren een bijdrage aan duurzame en inclusieve ontwikkeling, en andere pijlers die centraal staan in de sustainable development goals (SDGs).