Nieuws

Voedselsysteembenadering voor bredere kijk op voedselzekerheidsbeleid

Gepubliceerd op
25 juli 2018

Om de groeiende wereldbevolking te voeden is een substantiële groei nodig in voedselproductie. Er is echter meer nodig dan productieverhoging alleen: ook consumptiepatronen, de kwaliteit van voedsel en de impact van voedselproductie op het milieu zijn van groot belang voor een duurzame voedselvoorziening. De voedselsysteem-benadering biedt een analytisch kader voor deze bredere kijk op voedselzekerheidsbeleid.

De voedselsysteembenadering (in Engels: food system approach) krijg in beleidskringen steeds meer aandacht: FAO en IFPRI publiceerden toonaangevende rapporten over dit onderwerp en ook in Nederland krijgt deze benadering recent veel aandacht. Tijdens de aanstaande SDG Conference faciliteert Wageningen Economic Research een sessie over deze voedselysteembenadering, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Food & Business Knowledge Platform. In deze sessie wordt verkend wat de implicaties zijn van deze voedselsysteembenadering voor de praktijk en het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid.

Systeemanalyse voor beter beleid

Een voedselsysteembenadering is een nuttig interdisciplinair conceptueel raamwerk voor onderzoek en beleid, gericht op duurzame oplossingen voor voldoende aanbod van gezonde voeding. Deze benadering analyseert de relaties tussen voedselsysteem activiteiten (productie en consumptie) en de uitkomsten van die activiteiten op het gebied van voedselzekerheid, gezondheid, maatschappij en milieu. Zo'n systeemanalyse kan beleidsmakers, ngo's en agrarische organisaties veel opleveren. Het verschaft bijvoorbeeld inzicht in de rol van de sociaaleconomische context van het voedselsysteem en laat zien waar efficiënter gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. Ook geeft het inzicht in feedback mechanismen in het systeem en mogelijke trade-offs tussen interventie-strategieën.

Vertaling naar de praktijk

Tijdens de workshop wordt op basis van bestaande cases gekeken wat de toegevoegde waarde van de voedselsysteembenadering kan zijn in de praktijk. . Samen met de deelnemers worden kansen geïdentificeerd om het concept van het voedselsysteem verder te vertalen naar bruikbare uitgangspunten voor voedselzekerheidsbeleid. Vertegenwoordigers van de ministeries van LNV Buitenlandse Zakenzullen in de sessie reflecteren op de bijdrage die de voedselsysteembenadering kan leveren aan het bereiken van beleidsdoelen en vervolgstappen die nodig zijn om deze benadering toe te passen in beleid.


Deze workshop is een gezamenlijk initiatief van: Ruerd Ruben en Just Dengerink (WUR), Nicole Metz en Rojan Bolling (Food & Business Knowledge Platform), Geert Westenbrink (ministerie van NV). Praktijk cases worden aangeleverd door Nout van der Vaart (Hivos), Francesco Rampa (ECDPM), Floortje Jacobs (PPPLab/SNV), Ted Schrader en Judith Jacobs (WCDI). Meer achtergrondinformatie is te vinden in het rapport 'The food systems approach: sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food'.