Managing for sustainable Development impact

Sturen op duurzame ontwikkelingsimpact: weloverwogen beslissingen

Wageningen Centre for Development Innovation hanteert de benadering ‘sturen op duurzame ontwikkelingsimpact’ in verschillende sectoren en domeinen die een relatie hebben met voedselsystemen. Ook dragen we bij aan de doelen voor duurzame ontwikkeling; SDG’s.

Meer informatie en projecten?