Strengthening Strategic Leadership: A new approached based on experience

Versterken van strategisch leiderschap: een nieuwe benadering op basis van ervaring

Bij Wageningen Centre for Development Innovation zijn we van mening dat leiderschap draait om mensen die vanuit hun functie een duidelijke en inspirerende rol spelen die bijdraagt aan een gemeenschappelijke visie op duurzame en inclusieve verandering – verandering die nodig kan zijn op individueel, institutioneel en systeemniveau.

Meer informatie en projecten?