Land- en tuinbouwcijfers

Wageningen Economic Research en het CBS brengen jaarlijks op verzoek van het ministerie van Economische Zaken samen het naslagwerk Land- en tuinbouwcijfers uit. Dit geeft een breed statistisch overzicht over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Nederland, met vooral cijfers over aantallen en soorten arbeidskrachten, bedrijven en producten, en in- en uitvoer.

De Land- en tuinbouwcijfers zijn digitaal beschikbaar. Daardoor kunnen de onderwerpen snel en gemakkelijk worden opgezocht. De hoofdstukindeling van het tabellenprogramma op deze website is dezelfde als die in de gedrukte versie van Land- en tuinbouwcijfers.