Over Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaal-economisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van Wageningen Economic Research ondersteunen opdrachtgevers bij beleid en besluitvorming en dragen uiteindelijk bij aan een duurzamere wereld.

Kennis met impact

De wereldwijde uitdagingen rond de beschikbaarheid van voldoende gezonde voeding, gezonde leefomgeving en leefstijl vragen om nieuwe kennis met impact, en sociale en technologische innovaties die echt werken. Vernieuwing die de balans tussen de draagkracht van de aarde en het menselijk handelen centraal stelt, vernieuwing gebaseerd op (sociaal)economische en technologische expertise. Wageningen Economic Research (voorheen LEI), is al 75 jaar de expert in dit speelveld en de kennisinstelling die de balans tussen de draagkracht van de aarde enerzijds en het menselijk handelen anderzijds duidt en inzichtelijk maakt.

Onderdeel van Social Sciences Group

Wageningen Economic Research vormt samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en het Centre for Development Innovation de Social Sciences Group van Wageningen University & Research.

De Social Sciences Group omvat de hele kennisketen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, toegepast wetenschappelijk onderzoek (en consultancy en capacity building). Dat maakt dat u bij het Wageningen Economic Research toegang heeft tot al deze expertise. Meer over de organisatiestructuur van Wageningen Economic Research

Capture.JPG

Wij helpen u beslissen

Wageningen Economic Research draagt wereldwijd met toegepast wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende inzichten bij aan duurzame economische groei en aan de kwaliteit van leven in het domein van gezonde voeding, leefomgeving en leefstijl. Door de combinatie van unieke data, modellen en kennis ondersteunt Wageningen Economic Research overheden en bedrijven in het maken van de juiste beslissingen.

Wij hebben een nationaal en internationaal een bewezen trackrecord en een uitgebreide ervaring in opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke kosten-baten analyses, impact evaluaties, en toekomstverkenningen, en voor het bedrijfsleven markt- en ketenonderzoek, consumentenonderzoek en het opzetten van monitoringssystemen.

meer hierover op de pagina's van onze onderzoeksthema's

Wij baseren ons onderzoek op hoogwaardige markt- en ketenkennis, een breed en internationaal kennisnetwerk en unieke data en modellen; van micro tot macroniveau. Juist door deze combinatie kunnen wij uw vragen beantwoorden op basis van de beste kennis die voor handen is. Wageningen Economic Ressearch stimuleert duurzame economische ontwikkeling en groei van een bedrijf of economie. Onze onderzoekers werken hiermee aan de quality of life.

Verkennen, verklaren, verdienen en verbeteren

Verkennen

Verkennen

Wij verkennen voor bedrijfsleven en overheden wereldwijd de nieuwste trends in voeding en leefomgeving. Op basis van onze expertise en data, voor nieuwe inzichten en kansen.

Verklaren

Verklaren

Wij verklaren wat er kan gebeuren, wat er gebeurt en wat er gebeurd is. Wij meten en monitoren effecten op bedrijfs-, sector en macroniveau. Met duidelijke indicatoren en inzicht in het hoe en waarom.

Verdienen

Verdienen

Verdienen door waarde te creëren. Voor bedrijven, overheden, milieu, consument en maatschappij. Door te werken aan nieuwe bedrijfsmodellen, maatschappelijke acceptatie en duurzaam beleid.

Verbeteren

Verbeteren

Wij bieden bedrijfsleven en overheden concrete verbeterpunten voor beleid en strategieën met impact. Zo kunnen onze opdrachtgevers efficiënter, effectiever en duurzamer werken.