Historie Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research is ruim zeventig jaar geleden opgericht als stichting Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), op initiatief van enkele landbouworganisaties en met steun van de overheid.

Tijdens de crisis in de jaren dertig kwam de vraag op naar meer inzicht in de kostprijzen van de landbouw. Bedrijven hadden hier behoefte aan om hun bedrijfsvoering te verbeteren, en de overheid had het nodig om haar prijsbeleid een solide basis tegeven. Door het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité werd uiteindelijk op 1 december 1940 het LEI opgericht.

Vanaf 1941 nam de overheid deel in het bestuur en de financiering van het instituut. In 1971 werd het LEI een ministeri√ęle stichting en werden de medewerkers ambtenaar. Echter, via het bestuur en diverse adviesorganen werd het contact tussen de onderzoekers en het bedrijfsleven in stand gehouden. In 1999 werd het LEI geprivatiseerd en sinds 2001 maakt het deel uit van Wageningen University & Research centre.

Wat begon als kostprijsinstituut kreeg al snel een veel bredere taakstelling, zoals ook tot uiting komt in het personeelsbestand. In 1950 had het LEI al 175 medewerkers en dit groeide uit tot 324 in de jaren zestig van de vorige eeuw. Sindsdien is het aantal medewerkers met ups en downs ongeveer op dat niveau gebleven.