Kracht Wageningen University & Research

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen negen gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan oplossingen van belangrijke vraagstukken in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein.

Binnen Wageningen University & Research wordt natuurwetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke kennis ontwikkeld, toegepast en gecombineerd. Via een integrale benadering biedt Wageningen University & Research multidisciplinaire oplossingen. Deze integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen-aanpak.