Publicaties Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research genereert kennis. Deze kennis wordt vastgelegd op velerlei wijze: rapporten, wetenschappelijke publicaties, boeken, dissertaties, modellen enz. Veel publicaties zijn te downloaden vanaf deze site of de site van de uitgever. Boeken zijn te koop via de boekhandel of de uitgever, tenzij anders aangegeven.

Alle Wageningen Economic Research-rapporten staan op de site van de bibliotheek van Wageningen University & Research. U kunt een rapport in het blauwe venster zoeken via rapportnummer, auteursnaam of trefwoord.Wageningen Economic Research-rapporten

Struin door de verslaglegging van het Wageningen Economic Research-onderzoek. Alle rapporten zijn gratis te downloaden.

Wetenschappelijk publicaties

Een overzicht van de door Wageningen Economic Research-medewerkers geschreven artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. De artikelen zijn beoordeeld en geaccepteerd.

Agrimonitor

Agrimonitor-artikelen geven informatie over de Nederlandse land- en tuinbouw, grotendeels gebaseerd op het Bedrijveninformatienet en de Barometer Agrarische Sectoren (actuele ontwikkeling prijzen en saldo veehouderijsectoren en veilingomzet en export van de sierteelt).

WOT-rapport

Wageningen Economic Research voert WOT-onderzoek uit, dat voortvloeit uit de verplichtingen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving.