Visserij

Cijfers over visserij

De visserij in Nederland en Europa staat voor grote uitdagingen: dalende visprijzen en opbrengsten, en stijgende kosten door met name hogere brandstofprijzen zetten de rentabiliteit onder grote druk. Onze experts volgen de ontwikkelingen in de visserij op de voet en zorgen hierbij voor data en duiding.

Ketenpartijen stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, traceerbaarheid en transparantie. En ook de maatschappij wordt steeds kritischer ten aanzien van kwaliteit, productiewijze en gevolgen voor ecosystemen.

Quota, zeedagen en gesloten gebieden

Visbestanden zijn niet onuitputtelijk. De overheid reguleert via gedetailleerde regelgeving met quota, zeedagen en gesloten gebieden. In toenemende mate zijn er andere gebruikers van de Noordzee en wordt er aandacht gevraagd voor negatieve effecten van de visserij op de zeebodem, overboord gezette bijvangst (discards) en natuur. Vernieuwing en innovatie zijn van groot belang om de visserij rendabel en duurzaam te laten opereren.

Toekomstscenario’s visserij

Wageningen Economic Research schetst onder andere toekomstscenario’s voor de visserij, waarin zowel de ecologische, biologische, economische en sociale aspecten van de visserij aan de orde komen.

Als geen ander zijn wij op de hoogte van wet- en regelgeving en de effecten hiervan op de sector. Denk hierbij aan de aanlandplicht en duurzaamheidskeurmerken en certificering. Ook het vinden van nieuwe markten of producttoepassingen door middel van market intelligence is een toegevoegde waarde van Wageningen Economic Research. Innoveren en een proactieve opstelling zijn essentieel voor de visserijsector.

De cijfers van Wageningen Economic Research scheppen een beeld van de economische ontwikkelingen en mogelijkheden.