Tuinbouw

De tuinbouw is een energieke en innovatieve bedrijfstak. De sector omvat een aantal deelsectoren met hun eigen dynamiek.

Een dynamiek die vooral ook te maken heeft met de open marktsituatie: toenemende internationale concurrentie, sterk veranderde marktvraag en stevig fluctuerende prijzen van inputs, zoals energie en in mindere mate arbeid en grond.

Rol veredelaars en toeleveranciers

Voor een sterk internationaal tuinbouwcluster is naast een solide primaire productiesector de rol van veredelaars en toeleveranciers van essentieel belang. Uitdaging is een optimale inrichting van dit cluster onder andere in de greenports en de samenwerking in de ketens; nationaal en internationaal.

Wereldwijde productie

De productie vindt in toenemende mate ook in internationaal verband plaats, wat er voor zorgt dat Nederlandse tuinbouw zich steeds meer richt op specialisatie van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Een ander effect hiervan is dat de markt voor Nederlandse veredeling en technische toeleveranciers internationaal groeit. Nederlandse expertise  wordt wereldwijd gevraagd.

Wageningen Economic Research voert voor verschillende (inter)nationale greenports en (glas)tuinbouwlocaties gebiedsmonitors, haalbaarheidsstudies, impactanalyses (zoals kosten-baten en sociaal-bestuurlijk, en risicoanalyse uit. Denk bijvoorbeeld aan foodclusterontwikkeling bij steden, innovatiebeleid en marktgericht ondernemen, duurzame modernisering van de teelt, market intelligence en internationale ketenvorming.