Glastuinbouw

De glastuinbouw is een zeer dynamische en internationaal georiënteerde bedrijfstak. Internationale markt- en concurrentie bepalen in hoge mate de ontwikkelingen.

De Nederlandse glastuinbouw innoveert continu naar een hogere marksegment inclusief een maatschappelijk geaccepteerde wijze van produceren. De ontwikkeling van aardwarmte-projecten, doorontwikkeling van led-verlichting, introducties van nieuwe cultivars en rassen, toepassing van toegevoegde waarden zoals verpakkingen, en robotica en het gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) zijn hier enkele voorbeelden van.

Energietransitie

De Nederlandse glastuinbouw is bezig met een energietransitie waarin gewerkt wordt aan vermindering van het verbruik van fossiele energie en vergroting van het aandeel duurzame energie. Inmiddels wordt op grote schaal door de tuinbouw elektriciteit geproduceerd en verkocht. Daarnaast zijn de productie, inkoop en verkoop van duurzame energie in opkomst. Wageningen Economic Research monitort de voortgang van deze transitie. Een transitie waarmee de sector haar toegevoegde waarde voor de samenleving vergroot en bovendien werkt aan beheersing van haar kosten.

Wageningen Economic Research: benutting kansen en agenderen bedreigingen

Verder volgt Wageningen Economic Research de (inter)nationale marktontwikkelingen (market intelligence) en werkt voor bedrijven (nationaal en internationaal) en sector aan benutting van kansen en het tijdig agenderen van bedreigingen middels concurrentieanalyse, verduurzaming, arbeidsvraagstukken en ondernemerschap.