Opengrondsteelt

De opengrondstuinbouw (bestaande uit vollegrondsgroenten, bloembollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt) is een grondgebonden sector met zeer uiteenlopende afzetmarkten en ketenstructuren. Het grondgebonden aspect betekent dat het weer en de bodem van grote invloed zijn.

Plantgezondheid en fytosanitaire risico’s, nutriëntengebruik maar zeker ook productkwaliteit, rassen en cultivarontwikkeling en arbeid en arbeidsomstandigheden zijn issues waar de sectoren mee te maken hebben. Innovatie van teeltsystemen waarbij de onafhankelijkheid van de grond voorop staat vormt een speerpunt. De uitdagingen liggen ook voor deze sectoren echter vooral ook in de marktpositionering en samenwerking en organisatie in en van de ketens (nationaal en internationaal).

Ga voor meer feiten en cijfers over de opengrondsteelt naar Agrimatie.nl.