Varkenshouderij

De varkenshouderij is een economisch redelijk belangrijke sector in Nederland.

Het aantal varkens is vrij stabiel vanwege het systeem van productierechten. De Nederlandse varkenshouderij produceert efficiƫnt, maar heeft binnen Europa een matige kostprijspositie. Qua biggenproductiviteit staan de Nederlandse zeugenhouders, samen met de Deense concurrenten, aan de wereldtop. Maar de inkomens van de Nederlandse varkensbedrijven waren in de afgelopen jaren matig tot slecht, vooral door hoge voerprijzen en lage opbrengstprijzen. Ook de hoge kosten om te voldoen aan eisen op gebied van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid leggen een zware last op de inkomens van de varkenshouders.

Marktaandeel Nederland

Binnen de EU heeft Nederland een marktaandeel van circa 8% in de varkensvleesproductie. De sector exporteert zowel biggen en varkens als vlees; ook vindt er vleesimport plaats. Duitsland, binnen de EU de grootste producent, is voor Nederland een belangrijke handelspartner. Andere belangrijke varkens(vlees)-producerende landen zijn Spanje, Frankrijk, Denemarken en Polen. Midden- en Oost-Europese landen hebben in het algemeen een kleine en kleinschalige varkensproductie.

Duurzaamheid

In het dichtbevolkte Nederland is het voor de varkenssector zoeken naar ruimte om te ondernemen. Door vergaande regelgeving op het gebied van milieubescherming en dierenwelzijn is de varkenssector op weg naar meer duurzaamheid. Er komt steeds meer aandacht voor productie binnen marktconcepten, waarbij consumentenwensen vertaald worden in aangepaste houderijsystemen en waarbij varkenshouders meerkosten vergoed krijgen. Ook dierenwelzijn is een aandachtspunt. Zo heeft Wageningen Economic Research samengewerkt met overheid en bedrijfsleven in het BOARS2018-project, wat er onder ander voor heeft gezorgd dat bijna 75% van de mannelijke varkens in Nederland niet meer wordt gecastreerd.

Internationale netwerken

Wageningen Economic Research is actief in het internationale netwerk van varkenseconomen, InterPIG, en associated member van de European Pig Producers.


Varkenssector in cijfers

Ga voor meer feiten en cijfers over de varkenssector naar agrimatie.nl.