Onderzoeksinfrastructuur voeding en gezondheid

Onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid

We staan voor grote uitdagingen bij het bevorderen van de gezondheid en het verminderen van de ziektes als gevolg van levensstijl en voeding, denk bijvoorbeeld aan obesitas. Onderzoek naar de samenhang tussen gedrag, consumptie, waardeketens en leefstijl is essentieel in het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen. Om dit onderzoek optimaal uit te voeren is een eenduidige onderzoeksinfrastructuur een voorwaarde.

Ontsluiten onderzoeksgegevens voeding en gezondheid

We ontwikkelen daarom een Europese onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid (Research Infrastructure for Food, Nutrition and Health, FNH-RI). Met deze infrastructuur creëert Wageningen University & Research in samenwerking met verschillende partners en in verschillende projecten, een virtuele omgeving waarin wij onderzoeksinformatie en –data kunnen samenvoegen, harmoniseren, valideren, vergelijken en verbinden.

Sneller inzicht en vernieuwende antwoorden

Dit leidt sneller tot nieuwe en onderbouwde inzichten en laat ons ook zien van welke thema’s we nog te weinig weten, zodat we trajecten kunnen inzetten om deze kennislacunes te dichten. In deze projecten kunnen we experts uit verschillende domeinen verbinden op zoek naar nieuwe antwoorden.

Neem contact met ons op

Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen. We helpen u graag verder!

Smart Food Intake project

Voorbeeld: Smart Food Intake

Als je wat eet, waar doe je dat dan, met wie en hoe voel je je? Deze eetcontext is interessant, maar methode om hier inzicht in te krijgen is er niet. Met het Smart Food Intake project willen we hierin verandering brengen. Lees meer hierover op de projectpagina Smart Food Intake of lees het blog 'Smart Food Intake: op zoek naar motieven voor voedselkeuzes'.

Voorbeeld: Richfields

In het EU-project Richfields bouwen we aan een Europees platform waarop de consument vrijwillig data over zijn eetgedrag, voedselinname en gezondheid beschikbaar stelt voor anderen in de keten. De uitdaging voor bedrijven is vervolgens: hoe kunnen we de big data die dit oplevert op de juiste manier analyseren? Meer weten over Richfields? Bekijk onze projectpagina Richfields of de gezamenlijke website www.richfields.eu.