Vergelijk uw stad op voedselzekerheid

De ranglijst ‘Cities & food security’ is ontwikkeld om steden in de wereld globaal te vergelijken op basis van verschillende dimensies van voedselzekerheid, met name beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van voedsel, overstromingsrisico's en klimaatverandering, en gezonde voeding.

De ranking en toelichtende begrippen bieden beleidsmakers ondersteuning bij het identificeren van oorzaken en locaties van voedselonzekerheid, en de indicatieve resultaten - gebaseerd op beperkte beschikbare wereldwijde gegevens - kunnen dienen als aansporing voor verder onderzoek met meer gedetailleerde gegevens van steden.

We hebben 850 grote steden beoordeeld en de 25 grootste steden (verwacht in 2030) per continent gepubliceerd. Vindt uw stad als u een algemeen beeld van de voedselzekerheid van uw stad wil krijgen.