Impact evaluaties

Evaluaties bieden inzichten in de efficiëntie en effectiviteit van genomen maatregelen. Doel van een ex ante evaluatie is om te analyseren of de doelstellingen wel gehaald kunnen worden en of deze gemeten kunnen worden via de daarbij horende interventielogica en voorgestelde indicatoren.

In de midterm en ex post evaluatie worden de tussentijdse en finale resultaten van de effecten en impact van de indicatoren gemeten en gewogen. Dit kunnen wij via onze bestaande modellen vaak snel en effectief uitvoeren.

Publicaties: