Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Samen met het RIVM brengt Wageningen Economic Research voor de overheid in beeld wat de effecten zijn van het mestbeleid op de bedrijfsvoering (Wageningen Economic Research) en waterkwaliteit (RIVM) op landbouwbedrijven. Via deze site willen wij deelnemers en geïnteresseerden uit beleid, praktijk en onderzoek op een toegankelijke manier informeren over de opzet, de ontwikkelingen en resultaten van dit in 1992 opgerichte meetnet.