Nieuws

Evaluatie fiscale vrijstellingen bos en natuur

Gepubliceerd op
8 juni 2017

Vandaag heeft staatsecretaris Van Dam (EZ) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de beleidsevaluatie van zes fiscale vrijstellingen op het gebied van bos en natuur. Deze beleidsevaluatie is in de Rijksbegroting 2016 aangekondigd.

In het Nederlandse bos- en natuurbeleid hebben fiscale vrijstellingen een ondersteunende functie. De bosbouwvrijstelling draagt bij aan het bosbeheer door ondernemingen. De vrijstelling voor vergoedingen in bos- en natuurbeheer zorgt ervoor dat de betreffende subsidies lager kunnen blijven om hetzelfde effect te bereiken. De vrijstelling van natuur bij voordeel uit sparen en beleggen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het particuliere bezit van bos en natuur. Naast deze drie vrijstellingen voor de inkomstenbelasting, zijn er vrijstellingen van de overdrachtsbelasting.

De vrijstelling overdrachtsbelasting natuurgronden bevordert de aantrekkelijkheid van natuur als investeringsobject. De vrijstelling overdrachtsbelasting Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) draagt bij aan de structuurverbetering van het landelijk gebied. Van oudsher geldt dit ook voor de vrijstelling van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). De zes genoemde vrijstellingen zijn goed bekend bij en aantrekkelijk voor de onderscheiden doelgroepen, vooral ten aanzien van de administratieve lasten. Ook de uitvoeringskosten voor de overheid zijn gering. Deze evaluatie gaat nader in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de vrijstellingen.

Lees hier de Kamerbrief.