Derogatie

Derogatiebedrijven

Derogatiebedrijven mogen meer dierlijke mest van graasdieren gebruiken. De uiteindelijke hoeveelheid nutriënten die derogatiebedrijven mogen toedienen is hetzelfde als niet-derogatiebedrijven. Alleen de verhouding dierlijke en kunstmest is anders.

Boeren kunnen derogatie aanvragen als ze aan bepaalde voorwaarde voldoen, zoals minstens 80% grasland in beheer. Meer informatie over derogatie kunt u vinden in het onderstaande filmpje.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hieronder vindt u artikelen met de resultaten van ons onderzoek over derogatiebedrijven. In deze artikelen staan interactieve figuren. Dit betekent dat u bijvoorbeeld zelf kunt kiezen welke regio, jaren of gewassen het figuur weergeeft. Aanpassingen van weergave kan via de uitklap-button linksonder of linksboven de figuur of via de legenda.

De LMM-data laten zien dat de stikstofbemesting uit dierlijke mest op derogatiebedrijven door de jaren heen redelijk stabiel is. Daarnaast is het stikstofbodemoverschot en ook de uitspoeling van nitraat op derogatiebedrijven gedaald. Naast deze resultaten staan hieronder acht derogatiebedrijven artikelen opgesomd met interactieve figuren.