Sturen op uw bedrijf

Diversiteit tussen bedrijven

Dit deel van de site geeft een indruk van de diversiteit tussen bedrijven binnen een sector en de mogelijkheden die dit biedt voor ondernemers om hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Hierbij is een integrale benadering van milieu en economie van cruciaal belang. Dit deel van de site is als volgt ingedeeld:


1. De ondernemer centraal

De grote diversiteit tussen bedrijven laat zien dat de beslissingen van de ondernemer cruciaal zijn in het behalen van goede milieukundige prestaties. In dit deel van de site wordt hier nader op ingegaan.


2. Face-IT

Face-IT is een benchmark tool die door ondernemers kan worden gebruikt om de bedrijfsresultaten te spiegelen aan een vergelijkingsgroep. In dit deel van de site wordt het gebruik van Face-IT in LMM toegelicht.


3. Melkvee

Dit deel van de site geeft een beeld van de verschillende onderzoeken die momenteel bij Wageningen Economic Research lopen om meer inzicht te krijgen in de sturingsmogelijkheden die melkveehouders hebben voor het realiseren van goede milieuprestaties.

4. Groen onderwijs