Organiseren nieuwe ICT-toepassingen

In de toekomst zijn datastromen net zo belangrijk als geld- en goederenstromen dankzij stormachtige ICT-trends zoals mobile, location-based services, cloud computing, social media en internet of things. Voor de agri-food zal ICT niet langer alleen een hulpmiddel zijn voor informatievoorziening in het bedrijf of de keten, maar een sleutelrol in innovaties spelen.

Wageningen Economic Research houdt zich bezig met vraagstukken rond informatiemanagement en de rol, die ICT daarbij speelt. Wij doen dit vanuit het perspectief van het bedrijf en de keten in samenwerking met technische experts. Op basis hiervan ontwerpen wij informatie-architecturen en onderliggende concepten, gebaseerd op business process management (BPM) en een service-oriented approach (SOA). Deze ontwerpen zijn wetenschappelijk van het hoogste niveau en worden toegepast in nauwe interactie met het bedrijfsleven en nationale en internationale overheden. Hierbij gaat lange termijnontwikkeling hand in hand met het bieden van direct werkbare oplossingen.