Sociale evaluatie

Vanwege de onvoorspelbaarheid van sociale innovatieprocessen lopen initiatiefnemers tegen vele vraagstukken aan zoals: hoe zorgen we ervoor dat we niet terugvallen in de routine van urgente zaken oppakken in plaats van te werken aan de belangrijke kwesties? Met procesmonitoring methoden ondersteunt Wageningen Economic Research initiatiefnemers in het agenderen, onderzoeken en beantwoorden van dergelijke vragen en zorgt Wageningen Economic Research voor het doeltreffender maken van de activiteiten van het initiatief. Daarnaast kan Wageningen Economic Research procesmonitoring inzetten om de lessen en resultaten van het initiatief vast te leggen.

Wageningen Economic Research-project waarin sociale evaluatie belangrijk is

Zuivel_sh_128347286_530-132.jpg

Procesmonitoring voor Duurzame Zuivelketen

Belanghebbende: NZO en LTO
Opdrachtgever (financier): NZO en LTO – financieel ondersteund door Topsector AF en NWO

Doel: Evaluatie veranderingsproces  van de zuivel
De Nederlandse zuivelsector werkt met vele partijen aan het verduurzamen van de zuivelketen. Wageningen Economic Research ondersteunt de leden van de Duurzame Zuivelketen door te reflecteren op de veranderstrategie die zij hanteren de innovatiestrategie bloot te leggen. Ook adviseert Wageningen Economic Research  hoe de gewenste verandering bij ketenpartijen kan worden versterkt.