Sociale urgentie

Startpunt is het delen van sociale urgentie voor de maatschappelijke uitdaging bij duurzame voedselproductie en hernieuwbare materialen waaraan de opdrachtgever wil gaan werken. Wageningen Economic Research gaat met de opdrachtgever na in hoeverre het beoogde doel sociale innovatie vraagt en wie belangrijk zijn om samen een doel te formuleren en met welke rol (leidend, regisserend, uitvoerend of faciliterend).

Wageningen Economic Research gebruikt hiervoor haar kennis en netwerken op het terrein van voedselbeleid en bio-economie, zowel binnen haar eigen organisatie als WUR-breed. Essays en beeldverhalen zijn hierbij bruikbare methoden  om de visies en bereidheid van betrokkenen en onafhankelijk deskundigen weer te geven.

Projecten waarin sociale urgentie bepalen belangrijk is

Energiekeoverheidvlak.jpg

De energieke overheid. Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie

Doel: Verhalen over hoe de energieke overheid bijdraagt aan een groene economie

Hoe kan de overheid samenwerken met maatschappelijke initiatieven voor een groene en veerkrachtige economie? Hoe kan zij innovatieve niches stimuleren, faciliteren en verbinden zodat ze uitgroeien tot brede toepassing en gebruik? Deze bundel biedt hiervoor inspirerende visies van toonaangevende deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de rijksoverheid op de mogelijkheden voor de overheid om duurzame innovaties te stimuleren, te verbinden en op te schalen.

Belanghebbende: EZ

Opdrachtgever (financier): BOContactpersoon Wageningen Economic Research

WOT121vlak.jpg

Energieke zoektochten naar verduurzaming in landbouw en voedsel

Doel: Verhalen over perspectieven op de toekomst van eiwitproductie en -consumptie

Beelden van duurzame initiatieven en strategieën bij landbouw en voedsel lopen langs verschillende routes met vier pijlers: (I) innovatieve en praktische kennis, (II) marktervaring, (III) betrokkenheid burgers en consumenten en (IV) ondersteunende beleidsarrangementen.  Verduurzaming is hierbij een samenspel van kleine en grote initiatieven met veranderingen in productie én consumptie. Veel hangt af van in hoeverre partijen en netwerken elkaar zullen weten te vinden, of ze hun energie ook in houdbare business weten om te zetten en of innovatieve kennis haar eindgebruikers  bereikt. Belanghebbende: PBL

Opdrachtgever (financier): WOtContactpersoon Wageningen Economic Research