Sociale verandering

De uitdaging is om de voorgestelde oplossing ook uit te voeren waarbij routines worden doorbroken en relaties tussen stakeholders veranderen. Wageningen Economic Research doet samen met belanghebbenden voorstellen voor verandertrajecten en experimenten, ondersteunt hen in hun keuzeproces en het realiseren van de keuze. Wageningen Economic Research gebruikt hierbij Transformatieve scenario planning voor sociale netwerken waarmee Wageningen Economic Research niet alleen scenario’s ontwikkelt om de toekomst te begrijpen en hier op aan te passen, maar ook om de toekomst uit te dagen en te veranderen. Deze methode biedt een manier om met elkaar te veranderen en daarmee de systemen te veranderen waar we onderdeel van uitmaken.

Wageningen Economic Research-project waarin sociale verandering belangrijk is

Food_sh_221902348_530-132.jpg

EST - Frame

Doel: Flexibele en effectieve inzet van Technology Assessment Tools
Belanghebbende: DG Research, NanoNextNL
Opdrachtgever (financier):
EU en EZ

Contactpersoon Wageningen Economic Research

Momenteel zijn er talloze Technology Assessment Tools in omloop die elk hun sterke en zwakke punten hebben. Binnen het EST-Frame project is een flexibel, integraal raamwerk ontwikkeld voor ‘emerging science and technology’ (EST). Dit raamwerk biedt handvatten voor de maatschappelijke inbedding van opkomende technologische ontwikkelingen en de beleidsmatige afwegingen hierbij. Doelgroepen zijn bestuurlijke actoren, adviesraden, onderzoeksconsortia en bedrijven die de dialoog met de samenleving zoeken. In samenwerking met NanoNextNL, hét nanotechnologische onderzoeksconsortium in Nederland, is het raamwerk in een meer praktische setting is getest. Daarbij stond nanotechnologie rond en in voedsel centraal.

Rens Vandeberg, Senior Program officer Risk Analysis & Technology Assessment van NanoNextNL over nanotechnologie:

"Bij nanotechnologie is bekend dat er veel mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van gezonde en duurzame voedselproducten, maar ook dat deze vragen kunnen oproepen bij consumenten en andere partijen. Innovaties kunnen daardoor spaak lopen, vanwege een gebrek aan vertrouwen. Dit is een aandachtspunt binnen NanoNextNL waarbij we zoeken naar wegen en middelen om het gesprek met maatschappelijke partijen hierover goed te kunnen aangaan. De samenwerking met Wageningen Economic Research en het EST-Frame-project sloten hier goed op aan."