Sociale verbeelding

Aangezien de oplossing niet op voorhand bekend is, zoekt Wageningen Economic Research samen met belanghebbenden naar de mogelijke oplossingen aan de hand van interviews, brengt Wageningen Economic Research deze in beeld en zorgt ze dat de best denkbare wordt gekozen en tot een plan voor verandering leidt. Wageningen Economic Research kan het beslissingsproces ondersteunen door de inzet van een multi-criteria analyse waarbij de keuzemogelijkheden worden beoordeeld en onderling worden vergeleken op een aantal aspecten (criteria).

Wageningen Economic Research-project waarin sociale verbeelding belangrijk is

Haver_BBE_sh_201397760_530-132.jpg

Maatschappelijke roadmap BBE

Doel: In beeld brengen maatschappelijke wensen en zorgen rond biobased economy


Belanghebbende
: PPS met SNM als penvoerder

Opdrachtgever (financier): Topsector Chemie

Contactpersonen Wageningen Economic Research

shampoo_sh_251840158_banner.jpg

Maatschappelijke acceptatie biobased producten

Doel: Identificeren van relevante factoren voor de maatschappelijke acceptatie van biobased producten 

Belanghebbende: Europese Commissie

Opdrachtgever (financier): 7e KaderProgramma van de Europese Unie

Contactpersonen Wageningen Economic Research