LEI BIA Zes innovatie-initiatieven voor verduurzaming

Zes innovatie-initiatieven voor verduurzaming onderzocht

Wageningen Economic Research, onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en in samenwerking met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Syntens Innovatiecentrum, zes innovaties voor verduurzaming in agrofoodketens.

Innovatieve concepten

De zes initiatieven zijn geselecteerd omdat het innovatieve concepten zijn, met als doel aspecten in de agrofoodketen te verduurzamen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen kleinere ketens (nicheketens), en grotere ketens (mainstreamketens). Van de zes onderzochte initiatieven zijn casussen opgesteld. Opgemerkt moet worden dat de casussen een momentopname zijn. Hoewel de initiatieven potentie hebben, is het innovatieproces nog niet voltooiden succes onzeker. Wel bieden de casussen lessen voor diegenen die ook initiateven ontplooien om agroketens te verduurzamen. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van iedere casus.

Campinamelk

Een merknaam van een specifiek zuivelproduct geproduceerd door Friesland-Campina. Melk uit eigen land, dat geproduceerd is door een gezonde koe met aangepaste voeding, die bovendien weidegang geniet. Om Campinamelk mogelijk te maken, wordt samengewerkt met een selecte groep melkveehouders. Een aantal daarvan heeft ook een actieve rol in de marketing van het product.

Buffelmelk-veehouders

Een aantal buffelmelkhouders werkt in een nieuw samenwerkingsverband aan de vraag hoe de producten vn buffels (melk en vlees) op een optimale manier verwaard kunnen worden. Doel is een duurzame marktpositie te creëren.

Frysk Eko Product

Een groep biologische ondernemers uit Friesland werkt aan het vraagstuk hoe ze de meerwaarde van hun producten kunnen vergroten door collectieve samenwerking en directe vermarkting. Friese herkomst, rentmeesterschap en duurzame productie zijn kernwoorden die ze willen verwaarden in de producten en uitdragen in de marketing.

Business Partners in Fresh

Met groentespeciaalzaken wordt gewerkt aan de vraag hoe ze de marktpositie kunnen versterken en onderscheidend kunnen blijven van supermarktendoor bijvoorbeeld met regionale of duurzame producten te werken. Daarnaast wordt er gewerkt aan duurzame en efficiënte aanvoerlijnen door nieuwe directe vormen van samenwerking met telersverenigingen.

De Hoeve BV

Een samenwerkingsverband van varkenshouders, slachterijen, verwerkers en Keurslagers heeft de productie van varkensvlees verduurzaamd, op zodanige wijze dat het varkensvlees met Milieukeur wordt verkocht bij (lokale) keurslagers. Momenteel werken de samenwerkende varkenshouders aan de vraag welke duurzaamheidsstappen ze nog meer kunnen maken in de productie om  vooruitstrevend te kunnen blijven in de markt. De Hoeve BV speelt daarbij een sleutelrol als ketenregisseur.

Prei de grond uit

In samenwerking met onderzoekers en vollegrondsgroentetelers wordt een nieuw duurzaam teeltsysteem voor prei ontwikkeld. De prei wordt geteeld op water, om zo de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Vanuit deze techniekontwikkeling gaan de preitelers in samenwerking met advies- en onderzoeksorganisaties op zoek naar passende markten.