Data

Wageningen Economic Research heeft toegang tot een ongekende hoeveelheid data over landbouw, voedsel en gezondheid. Beschikbaar via eigen dataverzameling en participatie in internationale netwerken, zoals Eurostat, FAOSTAT en de OECD. Met gebruik van de nieuwste technieken, zoals machine learning en advanced computing, en jarenlange sectorexpertise vertalen wij deze data naar oplossingen voor bedrijven en overheden. Zo kunnen zij onderbouwd beslissingen nemen over bijvoorbeeld nieuwe productielocaties en afzetmarkten of de impact van beleidsaanpassingen.

Informatiebronnen van Wageningen Economic Research