Project

BERST – BioEconomy Regional Strategy Toolkit - AF-EU-14002

BERST is een FP7 Europees project dat een toolkit ontwikkelt die Europese regio’s kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de regionale potentie voor een biobased ontwikkeling, bij het ontwikkelen van een strategie voor hun bioeconomy ontwikkeling en om het regionaal innovatieproces versneld te realiseren. De toolkit wordt ontwikkeld in interactie met en voor regio’s die elkaar regelmatig ontmoeten bij Community of Practice bijeenkomsten. Daar delen ze hun ervaringen, vergroten zij hun begrip over goede praktijken en optimale regionale ontwikkelingsstrategieën.

Wat kunnen regio’s met de toolkit:

  • Identificeren van regionale karakteristieken die een kracht of een zwakte kunnen zijn voor bioeconomy ontwikkeling
  • Benchmarken van regio ten aanzien van andere bioregions
  • Regio’s zoeken om strategische allianties mee aan te gaan
  • Instrumenten en maatregelen opstellen om bioeconomy ontwikkeling te versnellen
  • Proces opzetten en uitvoeren om de regionale governance te versterken
  • Inspiraties krijgen over de ingrediënten voor succesvolle innovaties en toepassingen


Meer informatie