Nieuws

Belang van multifunctionele boer groeit; omzet multifunctionele landbouw bijna verdubbeld

Gepubliceerd op
30 mei 2019

De multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland ontwikkelt zich in rap tempo met een omzetverdubbeling in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Wageningen University & Research, gepresenteerd op 29 mei op de Dag van de Multifunctionele landbouw in Beesd. Dit congres wordt georganiseerd door LTO Nederland in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

(Gezamenlijk persbericht van LTO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research)

Recent heeft Wageningen University & Research in de reeks 'Kijk op multifunctionele landbouw' in opdracht van LNV de omzetontwikkeling uitgebreid onderzocht. Daaruit blijkt dat de omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland tussen 2013 en 2018 bijna is verdubbeld tot €887 miljoen. Ongeveer 25% van de Nederlandse boeren en tuinders pakt naast de akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook andere - maatschappelijke - activiteiten op als zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, natuurbeheer en/of recreatie. Deze boeren noemen we 'multifunctioneel'. Deze boeren worden vertegenwoordigd door LTO Multifunctionele landbouw, een apart platform binnen LTO Nederland.

Infographic_WERC_MFL_CMYK_DEF_zonder titel.png

Boerderijverkoop grootste

Circa 13.500 agrarische bedrijven – een op 4 - zijn actief in deze sector. Boerderijverkoop is met €271 miljoen de grootste activiteit, gevolgd door zorglandbouw (€250 miljoen) en recreatie (€221 miljoen). De agrarische kinderopvang realiseert €78 miljoen omzet en natuurbeheer €66 miljoen. Boerderijeducatie levert met minder dan €1 miljoen de kleinste bijdrage, maar vervult desalniettemin een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De grootste stijging werd gerealiseerd in de zorglandbouw. Daar werd €155 miljoen meer omzet behaald, terwijl het aantal zorgboerderijen met 15% steeg.

Verdienmodel

MFL heeft een serieus verdienmodel voor boeren en tuinders. 25% van de boeren en tuinders is MFL en nog eens 10% wil MFL worden binnen nu en 5 jaar. MFL-boeren leveren een grote maatschappelijke bijdrage, zorgen voor het platteland, weten aan te haken bij de maatschappij en zijn van grote economische waarde. De vraag naar MFL-boeren groeit. Uit een inventarisatie van LTO Nederland blijkt dat het aantal MFL-boeren in Nederland de komende jaren zal gaan stijgen. LTO Nederland schat de totale omzetpotentie van MFL op €1,5 tot 2 miljard. Dat maakt dat MFL binnen en buiten de agrarische sector relevant is. Die relevantie neemt de komende jaren alleen maar toe.

Ik wil de ondernemers helpen met de verdere ontwikkeling van de multifunctionele landbouw door relevante bedrijfsmatige kengetallen te verstrekken die inzicht geven in succesvolle bedrijfsmodellen. Zo kunnen zij de brug tussen agrarische sector en onze maatschappij uitbouwen tot een sterke gezonde verbinding.
Jack van der Vorst, algemeen directeur Social Sciences Group, Wageningen University & research, Lid Stuurgroep)

Platform verzilvert kansen

LTO Nederland gaat samen met LNV de potentie van de multifunctionele landbouw voor de agrarische sector verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Daarvoor stelt LNV op 29 mei het Platform Multifunctionele Landbouw in.

Belangrijke knelpunten voor boeren zijn wet- en regelgeving, financiën, opvolging. Gemeenten, ministerie van LNV en VWS, Nederlandse vereniging van Banken, VLB, Wageningen University & Research, IPO en Rijksbouwmeester nemen plaats in het Platform. Arjan Monteny, voorzitter van LTO MFL, gaat dit Platform leiden.