Project

Bio Base Westland

Resten en afval uit de glastuinbouw worden meestal gecomposteerd. De vezels uit bladeren en stengels kun je ook voor de productie van papier en karton gebruiken. En uit tomaten die vanwege hun ‘looks’ de winkel niet halen, kun je stoffen voor de chemische of farmaceutische industrie halen.

Het Westland is de zetel van de Nederlandse glastuinbouw. De gemeente Westland wil met tuinbouwbedrijven en andere regionale partijen een biobased bedrijvenpark ontwikkelen voor het verwerken en winstgevend vermarkten van plantaardig materiaal. “Dat bevordert een duurzame regionale economie, lagere afvoerkosten en versterkt de verdienmogelijkheden voor de regionale glastuinbouw”, aldus LEI-onderzoeker Theo Vogelzang.

Het LEI heeft de beste locatie voor een biobased bedrijvenpark helpen bepalen, namelijk de Biobased Boulevard van firma Van Vliet Contrans in Hoek van Holland. Bio Base Westland nam het advies over en is momenteel bezig met de realisatie van het bedrijvenpark.