Nieuws

Blockchains kunnen effectief klimaatbeleid in landbouw ondersteunen

article_published_on_label
26 maart 2021

Blockchaintechnologie heeft veel potentie om effectief klimaatbeleid in de landbouw te ondersteunen. Dit stellen onderzoekers van Wageningen University & Research en de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). De kenmerken van blockchains – efficiëntie, transparantie en traceerbaarheid van informatie-uitwisseling - maken de technologie bij uitstek bruikbaar in de context van klimaatverandering. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren om open data-uitwisseling op basis van blockchains op grote schaal toe te passen.

Klimaatverandering is wereldwijd een van de grootste bedreigingen van voedselzekerheid, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Er zijn innovatieve oplossingen nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Cruciale vraag bij elke mogelijke oplossing is: hoe effectief is deze? “Je hebt betrouwbare data nodig om de impact van maatregelen aan te kunnen tonen”, stelt Lan van Wassenaer, onderzoekster bij Wageningen Economic Research en een van de auteurs van het rapport. “Die data zit nu vaak verspreid over verschillende silo’s binnen een sector en om uiteenlopende redenen staan partijen niet te springen om hun data te delen. Dat maakt het moeilijk om de effectiviteit van maatregelen aan te kunnen tonen.”

Digitaal grootboek

Blockchaintechnologie kan het een stuk eenvoudiger maken om de effectiviteit van klimaatacties te meten, stellen de auteurs in het rapport. Een blockchain moet je zien als een gedeeld digitaal grootboek met data die door verschillende actoren worden gedeeld, gekopieerd en gesynchroniseerd. Regels en overeenkomsten zijn nodig om de betrouwbaarheid van de data in het grootboek te waarborgen. Als de technologie op grote schaal wordt gebruikt, kan het uitgroeien tot een belangrijke beleidsondersteunende technologie: Van Wassenaer: “Blockchaintechnologie kan bijvoorbeeld het fundament leggen voor een wereldwijd netwerk met betrouwbare koolstofdata. Een andere mogelijke toepassing is dat je met behulp van een blockchain kan volgen wat er precies gebeurt met de ‘plant-een-boom-toeslag’ die je betaalt als je een vliegticket koopt. Of denk aan blockchain als een manier voor kleine boeren in ontwikkelingslanden om met een token – een soort digitale tegoedbon – crowdfunding of microkrediet aan te vragen.”

Hobbels

Een groot voordeel van blockchaintechnologie is dat data over het hele netwerk zijn verspreid; er is niet één centrale beheerder. Ingebouwde controlemechanismen moeten de integriteit van vastgelegde data waarborgen. Hierdoor wordt de technologie gezien als een unieke mogelijkheid tot efficiënte, transparante en traceerbare informatie-uitwisseling binnen agrosectoren. Op dit moment zijn er nog wel flinke hobbels die blockchaintechnologie als ondersteunende technologie voor klimaatactie in agrosectoren bemoeilijken, aldus Van Wassenaer: “Uit alle praktijkvoorbeelden die we in het rapport beschrijven, blijkt dat de complexiteit van de technologie en de schaalbaarheid van de applicatie als uitdagend gezien worden. En het vraagt veel samenwerking om stakeholders aan boord te krijgen en de technologie effectief in te zetten.”

Drie beleidsopties

Volgens Van Wassenaer hebben overheden en beleidsmakers zoals de FAO drie opties om blockchaintechnologie verder te ontwikkelen als ondersteunende technologie voor klimaatactie: “Ten eerste: zorg voor een helder juridisch raamwerk dat aansluit op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ten tweede: stimuleer standaardisatie in meetmethoden en prestatie-indicatoren. En tenerde: “Zet maximaal in op bewustwording, training en capaciteitsontwikkeling, zeker bij kleine boeren in ontwikkelingslanden.”

Application of blockchain in climate change adaptation and mitigation in agriculture: state of play and outlook, is de volledige titel van het onderzoeksrapport waaraan Wageningen Economic Research en de FAO samen hebben gewerkt.