Project

EFRO IDC Netwerkhuis 3242307XX

Dit BO-28-project is aanpalend uitgevoerd aan het EFRO-project Innovatie en Demonstratie Centra (IDC’s) in de periode 2012-2015. Het ondersteunde de IDC’s bij de ontwikkeling als concept om kennis en innovatie in Greenportregio Westland-Oostland op efficiënte en effectieve wijze vorm te geven.

Het project maakte daarnaast onderdeel uit van de generieke studie (van het thema) dat zich richtte op de ontwikkelingen in 7 programma’s om tot regionale kennis- en innovatiesystemen te komen in de Greenportregio’s in samenspraak tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en stakeholders.

Publicaties