Nieuws

Economische effecten van de MijnVoer aanpak voor varkens

Gepubliceerd op
13 april 2021

MijnVoer.nl B.V. heeft Wageningen Economic Research als onderdeel van Wageningen University & Research gevraagd de economische consequenties door te rekenen van hun business concept voor varkensbedrijven. Dit concept bestaat uit drie onderdelen: constante grondstofsamenstelling, voer zonder diensten, en onafhankelijk nutritioneel en managementadvies. MijnVoer.nl B.V. heeft samen met onafhankelijke adviseurs de uitgangspunten opgesteld over verbetering van productietechnische resultaten, gebaseerd op hun ervaringen. Voerprijzen van MijnVoer.nl B.V. zijn vergeleken met de prijzen zoals Wageningen Economic Research die verzamelt.

Gezien de grote spreiding in productietechnische resultaten tussen varkensbedrijven zijn de aangedragen verbeteringen op zichzelf voorstelbaar. Het onderzoek betrof niet de werkelijke haalbaarheid over de uitgangspunten hiervan. Dit betreft met name het punt constante grondstofsamenstelling. De economische analyse is uitgevoerd met behulp van de modelmatige benadering en uitgangspunten van InterPIG. Berekeningen zijn uitgevoerd voor bedrijven met gemiddelde technische resultaten, die gebruik maken van compleet mengvoer.

Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven van dit onderzoek.

Het is berekend dat de verbetering van de productietechnische resultaten in combinatie met de lagere voerprijzen leiden tot een economisch voordeel van circa 6 euro per big plus 10 cent per kg karkasgewicht in de vleesvarkensfase. Berekeningen zijn ook uitgevoerd voor andere landen; economische effecten zijn vergelijkbaar of licht hoger dan in Nederland. Alleen in Duitsland is sprake van een duidelijk afwijkende situatie, omdat de voerprijzen daar al sterk onder druk staan. Kosten voor nutritioneel en managementadvies dienen nog meegenomen te worden in de beoordeling van de resultaten.

Bij de conclusies van het onderzoek moet worden aangetekend dat het onderzoek geen uitspraken doet over de daadwerkelijke prestatieverbetering in de praktijk als gevolg van het gebruik van het business concept van MijnVoer.nl B.V. Waar sprake is van een kleinere invloed op de productieresultaten dan zoals door MijnVoer.nl B.V. wordt ingeschat, zal ook het effect op de besparingen in voerkosten lager uitvallen.

Wageningen Economic Research heeft uitsluitend gekeken naar de potentiele economische consequentie van het concept zodat MijnVoer.nl B.V. inzicht zou krijgen. Daarmee zijn geen uitspraken gedaan of beoogd over de praktische haalbaarheid van het concept. Bovendien zijn andere relevante aspecten zoals herkomst van grondstoffen, gebruik van reststromen en duurzaamheidsaspecten in de analyse niet meegenomen. Ook andere factoren zijn van invloed op de aantrekkelijkheid van het concept bijvoorbeeld de gewoonte om zelf te mengen, de toepassing van bijproducten vanuit de levensmiddelenindustrie, huidige niveau van productieteschnische resultaten en bereikbare verlaging van de voederprijs. Ook dit zijn belangrijke factoren bij de keuze voor een voer.

Onderzoek van Wageningen University & Research is gericht op het samen met onze partners ontwikkelen van duurzame circulaire agro-voedselsystemen binnen de grenzen van de aarde. We staan daarbij voor een integrale benadering vanuit een breed begrip van duurzaamheid, dat zowel ecologische en economische als maatschappelijke duurzaamheid omvat.

Wageningen Economic Research is ISO 9001:2015 gecertificeerd.