Nieuws

Fruit 4.0 verandert de fruitteelt

Gepubliceerd op
19 april 2017

In maart 2017 is Fruit 4.0 officieel van start gegaan. In het project wordt gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties gericht op het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen. Door in de toekomst informatie over bloei, vruchtontwikkeling, bladvitaliteit, bemesting, gewasbescherming, oogst- en sorteerresultaten beter aan elkaar te verbinden, krijgen telers meer en betere informatie voor de bedrijfsvoering. Deze informatie kan ingezet worden om de opbrengst van percelen kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren.

Dit bericht is integraal overgenomen van NFO.

Binnen dit project wordt gewerkt aan verschillende deelprojecten. Zoals het ontwikkelen van laagdrempelige technologie voor het monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling in de boomgaard. Hiermee willen de projectpartners uiteindelijk oplossingen bieden zoals gerichtere vruchtdunning voor kwaliteitsverbetering en arbeidsbesparing. Daarnaast kan deze technologie bijdragen aan betere oogstprognoses die van waarde zijn voor de teler en de keten. Ook wordt binnen dit project uitgewerkt hoe sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. Verbetering van datakoppeling wordt uitgewerkt in het projectonderdeel datamanagement voor bedrijf en keten.

Lees meer op de website van NFO.