Project

Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca

Gezonder eten draagt bij aan het beperken én voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten. Het zorgt voor een betere kwaliteit van leven en dalende kosten voor gezondheidszorg. Groenten en fruit passen bij uitstek in een gezond en duurzaam voedselpatroon.

Veel mensen willen ook meer groenten en fruit eten. In gesloten settings kunnen we de consument helpen een gezonde voedingskeuze te maken.

Onderzoek in intramurale zorg & horeca

Het onderzoek richt zich op gesloten settings. Kenmerken van gesloten settings zijn:

  • aanbod wordt bepaald door de inkoper, cateraar en/of andere partij
  • beperkte openingstijden en uitvalmogelijkheden met minder externe, beïnvloedende factoren.

Voor het onderzoek hebben we gekozen voor twee gesloten settings waar de vraag hoe we consumenten kunnen stimuleren gezonder te eten volop speelt: intramurale zorginstellingen en de horeca.

Doel: Consument helpen gezonder te eten

Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de lange termijn effecten van interventies om gezonder en duurzamer te eten binnen de zorginstellingen en horeca. Wat zijn de effecten op:

  • het voedselkeuzegedrag en tevredenheid van gasten/cliënten
  • op gezondheid en welzijn/vitaliteit, impact op medewerkersmotivatie en milieu
  • de betrokken stakeholders organisaties die de interventie implementeren.

Dit levert bewezen interventies met bijbehorende businessmodellen op, die uitgerold kunnen worden in de praktijk.

Hiermee dragen we ook bij aan de vraag van de topsector om meer kennis te krijgen over implementatie van voedselinterventies.

Waarom meedoen in publiek-privaat onderzoek?

  • Onderwerp te complex en omvangrijk om alleen op te pakken
  • Netwerk op inhoud: direct toegang tot kennis en ervaringen van samenwerkingspartners
  • Meer resultaat voor uw investering door krachten te bundelen
  • Als eerste toegang tot de nieuwste inzichten

Casussen in de praktijk

We doen dit onderzoek in de praktijk, doormiddel van concrete casussen samen met onze partners. Deze casussen lopen op dit moment: