Nieuws

Nieuwe ranglijst vergelijkt voedselzekerheid in steden

Gepubliceerd op
8 oktober 2019

Een nieuwe ranglijst van steden, ontwikkeld door Wageningen Economic Research, vergelijkt hoe de 850 grootste steden in de wereld erin slagen hun bevolking te voorzien van genoeg en gezond voedsel. 'We nodigen bestuurders van steden uit om samen met ons deze tool - de 'Cities & Food Security' ranking - uit te werken en toe te passen op hun specifieke stad', zegt Peter Ravensbergen.

De ranglijst geeft aan in welke stad mensen het makkelijkst of moeilijkst aan goed en gezond voedsel komen. Steden in Europa en de VS zijn over het algemeen zeker van hun voedselvoorziening. Steden in Afrika en Aziƫ, en dan vooral de grootste en snelst groeiende steden zonder havens of goede verbinding met de buitenwereld, lopen het meeste risico hun bevolking niet te kunnen voeden.

Breed plaatje

'De ranglijst kijkt naar vijf dimensies van voedselzekerheid en gebruikt per dimensie verschillende meetbare indicatoren', zegt Peter Ravensbergen, business developer bij Wageningen Economic Research, die de tool op 8 oktober lanceerde op een internationale top van ruim tweehonderd burgemeesters in Montpellier. De beschikbaarheid van voedsel wordt onder andere gemeten door de hoeveelheid areaal rondom de stad dat gebruikt kan worden voor voedselproductie. Bij de toegankelijkheid gaat het om de logistieke capaciteit, denk aan de mate waarin er wegen en havens zijn. Betaalbaarheid is ook een dimensie, gemeten met het gemiddelde inkomen van mensen. Daarnaast is een gezonde consumptie belangrijk. Die wordt afgeleid door onder andere te kijken naar BMI, sanitaire situatie en groeicurves van kinderen. Tot slot kijkt de ranking naar de risico's die er in de stad zijn voor de voedselvoorziening, bijvoorbeeld door overstromingen als gevolg van klimaatverandering.

Vergelijken

Onderzoekers van Wageningen Economic Research ontwikkelden een model waarin al deze aspecten samenkomen, waarbij ze gebruik maakten van beschikbare cijfers van onder andere FAO en de Wereldbank.

Steden kunnen zich met deze tool onderling vergelijken
Peter Ravensbergen

'en zien welke dimensie van voedselzekerheid verbetering behoeft; bijvoorbeeld de productie van voedsel in de nabijheid van de stad, de logistiek of de betaalbaarheid'. Vergelijking is mogelijk op elk van de dimensies en per regio of land, maar ook met steden met vergelijkbare omvang of bevolkingsgroei. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van hoe de grote steden in Aziƫ het doen op het gebied van de gezondheid van voedsel. Of een lijst van inlandse steden in Afrika met een snelle bevolkingsgroei.

Van elkaar leren

Ravensbergen geeft aan dat de ranglijst nu nog een globale en indicatieve inschatting geeft van de situatie in een stad, omdat algemeen beschikbare data gebruikt worden waarvan een aantal alleen op landniveau beschikbaar is. 'De tool zoals we die vandaag aanbieden op de website kan bewustzijn vergroten van risico's en kansen. We willen graag in discussie met bestuurders en beleidsmakers van steden om kennis en gegevens uit te wisselen, om zo de ranglijst te verbeteren.' Dat vraagt om specifiekere lokale data van steden, mogelijk meer indicatoren en het beter onderling vergelijkbaar maken van data. Daarvoor zoekt Ravensbergen samenwerking met bestuurders van steden en internationale organisaties zoals de Milan Urban Food Policy Pact. 'Deze ranglijst heeft de potentie om een robuuste en internationaal geaccepteerde benchmark te worden.'

Daarnaast wil Ravensbergen graag in gesprek met burgemeesters / bestuurders van steden over hun specifieke stad. 'In nader onderzoek kunnen we de tool uitwerken voor hun situatie. En bijvoorbeeld verder uit te zoeken waarom een stad op een specifieke dimensie slecht scoort, om vervolgens ook met aanbevelingen te komen voor verbeteringen. Om een basis te hebben voor concrete maatregelen in een stad moeten gedetailleerdere gegevens gebruikt worden, specifiek voor die stad.'

Op de ranking staat nu een ranglijst van de 25 grootste steden van elk continent. Dit is een statische website. Het doel is om binnenkort een dynamische website te presenteren, die meer vergelijkingen onder alle 850 grootste steden van de wereld mogelijk maakt. Meer specifieke vergelijkingen en ranglijsten zijn op verzoek te maken voor steden.