Nieuws

Oratie Hans van Meijl: Towards an inclusive and sustainable bioeconomy: a macroeconomic perspective

Gepubliceerd op
13 september 2019

"Stel, je bent eigenaar van een cassaveplantage en je overweegt om, ter vervanging van fossiele hulpbronnen en in de strijd tegen de plasticsoep in de oceanen, je eigen afvalstoffen om te zetten in bioplastics. Hoe bepaal je dan de effecten daarvan op het milieu, de maatschappij en de economie? Als je alle interacties in kaart gaat brengen, zul je al snel merken hoe complex deze vraag eigenlijk is." Zo begon Hans van Meijl op 4 juli in Wageningen zijn oratie 'Towards an inclusive and sustainable bioeconomy: a macroeconomic perspective'.

Een van de grote maatschappelijke vragen van de 21e eeuw is: hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking op een duurzame, inclusieve manier voeden en onszelf daarbij weerbaarder maken tegen klimaatverandering én zorgen voor een veilige planeet? Hiervoor is een inclusieve, duurzame bio-economie nodig en die kunnen we creëren aan de hand van een kader voor systeemanalyse. Dit analysekader moet gebaseerd zijn op een macro-economisch perspectief en ondersteuning bieden voor coherent beleid dat deze enorme maatschappelijke uitdaging aangaat. Het wereldwijde economische MAGNET model (Modular Applied GeNeral Equilibrium Tool) van Wageningen Economic Research speelt een belangrijke rol in deze leerstoel.

Hans van Meijl, die werkzaam is voor Wageningen Economic Research, is geïnaugureerd als buitengewoon hoogleraar Macroeconomic Assessment of the Circular and Bioeconomy. Wageningen Economic Research sponsort deze leerstoel omdat volgens het onderzoeksinstituut een inclusief, duurzaam beoordelingskader nodig is om overheidsingrepen en strategische keuzes beter te kunnen beoordelen en onderbouwen. Deze leerstoel versterkt het academische profiel van het instituut en creëert nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Wageningen Research wil een coherent analysekader opzetten om de samenhangende wereldwijde uitdagingen in zijn gehele onderzoeksdomein te beoordelen. Als deze ambitie gerealiseerd kan worden, resulteert dit in een uniek en wereldwijd toonaangevend instrument waarmee het lastig concurreren zal zijn. Met dit analysekader kunnen transitieprocessen in de richting van een meer inclusieve en duurzame samenleving worden beoordeeld en kan dus wereldwijd positieve invloed worden uitgeoefend.

Goed onderzoek vindt zijn basis in goed onderwijs – en andersom. Het is van groot belang om studenten op te leiden op het gebied van kwantitatieve methoden. Economische modellenbouwers zijn hard nodig als WUR zijn ambitie, het opzetten van een analysekader voor het beoordelen van de samenhangende wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, wil realiseren. En er is nog een uitdaging: om echt inzicht te krijgen in wereldwijde veranderingen en de uitdaging van het duurzaam voeden van een groeiende wereldbevolking, is een interdisciplinaire aanpak nodig. WUR is samen met Purdue University en een aantal Chinese universiteiten bezig een interdisciplinaire cursus op te zetten om deze uitdagingen, die de natuurlijke reserves van onze planeet aangaan, aan te pakken.

Met deze leerstoel willen we stappen in de goede richting zetten; in de richting van een inclusieve, duurzame bio-economie.

Van Meijl is benoemd voor een periode van vijf jaar (2018-2023).