Nieuws

Slimme systemen in de varkensproductie: meer efficiëntie en transparantie

Gepubliceerd op
14 november 2017

Met alle mogelijkheden van de moderne tijd zou je denken dat alles bekend is van ieder individueel varken. Denk aan geboortedatum, gewicht, groei, ras, antibioticagebruik, enzovoort. Maar meestal is dit niet het geval. Als een vrachtwagen vleesvarkens bij het slachthuis aankomt, is doorgaans alleen bekend van welke boerderij ze komen en wat het gemiddeld gewicht is. Er valt een wereld te winnen en dat gebeurt nu met diverse nieuwe toepassingen.

Dankzij zijn sterk competitieve karakter loopt de Nederlandse varkenshouderij voorop in het bedenken en toepassen van nieuwe ideeën. Zo kan de varkenshouderij in de toekomst toonaangevend blijven en beter antwoord geven op de vraag waar een stuk varkensvlees vandaan komt.

Accuraat management

De zeugenhouderij is een belangrijke inspiratiebron voor innovaties. Omdat zeugen op een varkensboerderij langer leven dan vleesvarkens, krijgen zeugen een individueel oormerk, al of niet met radiofrequentie identificatie (RFID). Daarmee hebben de dieren niet alleen toegang tot voerstations, boeren kunnen ook precies zien hoeveel ieder dier gegeten heeft en dat waar nodig bijsturen. Dit maakt heel accuraat management mogelijk.

Een ander voorbeeld heeft te maken met automatische klimaatregelaars. Veel boerderijen regelen hun klimaat in de stal met intelligente systemen, die rekening houden met binnen- en buitentemperatuur, luchtvochtigheid en bijvoorbeeld dag- en nachtritme. Dergelijke methoden, waarbij sensoren, algoritmen en slimme oplossingen elkaar vinden, staan bekend als ‘precisielandbouw’ en het is de verwachting dat deze oplossingen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Met automatisering kan vaak op arbeid worden bespaard. Door precisielandbouw wordt het milieu ontzien en worden kosten bespaard.

Automatisering en datagebruik

Voorbeelden van recente nieuwe ontwikkelingen zijn ook hoestdetectie en sorteersystemen. Bij hoestdetectie kan een systeem geluiden sorteren en bepalen of er sprake is van hoesten. Als dat het geval is, krijgt de ondernemer een seintje op zijn telefoon. Bij sorteersystemen kunnen vleesvarkens automatisch naar hun behoefte worden gevoerd en bij het bereiken van het slachtgewicht worden geselecteerd voor transport.

Vanaf het moment dat varkens ‘vlees’ worden, in slachthuizen en in de vleesverwerkende bedrijven, ligt de mate van automatisering en datagebruik nu al hoger. De inhaalslag in de fase daarvoor, de varkenshouderij, lijkt de komende tien jaar te gaan gebeuren. Vanuit het oogpunt van efficiëntie en transparantie ligt het voor de hand dat in de nabije toekomst dan ook de relevante gegevens over het individuele dier bekend zijn, waarbij oormerken met RFID naar verwachting binnen 5 tot 10 jaar gemeengoed zijn.