Project

Social Embedding of a Biobased Society - Dutch scope (ORANGE model)

De transitie naar een bioeconomie is een ingewikkelde systeeminnovatie (Zachariasse, WTC, 2011) met gevolgen voor economische rentabiliteit, internationale handel, voedselprijzen en -zekerheid, duurzaamheid, technische ontwikkeling, klimaat en biodiversiteit. Daarnaast heeft de transitie naar een bioeconomie gevolgen voor het (indirect) gebruik en vruchtbaarheid van cultuurland. Onderzoek naar een geïntegreerde duurzaamheidsbenadering vraagt om onderzoek dat rekening houdt met de diverse belangrijke thema’s rondom de bioeconomie.

Doel van dit project:

Informatie leveren over gevolgen van alternatief gebruik van biomassa voor de Nederlandse economie (nationaal en regionaal) voor studie Macro-economische Verkenningen van de biobased economie (MEV studie). Deze studie gaat officieel op 15 oktober 2013 van start. Het MAGNET model levert belangrijke randvoorwaarden over de toekomstige ontwikkelingen van wereldmarktprijzen (o.a. voor voedsel, energie), en energie- en landmarkten in de wereld, en geeft deze door aan ORANGE. ORANGE zoomt daarna in op de socio-economische gevolgen van de bioeconomie voor NL en provincies. Ook worden met de ORANGE rekentool alternatieve scenario’s en onzekerheden (technologie, energieprijzen) geanalyseerd.

Resultaten

operationeel softwaresysteem. In 2013 werden de rekenregels – in relatie tot de bioeconomie in dit systeem verder ontwikkeld zodat de tool beter in staat wordt om vraagstukken rondom biobased thema’s  te analyseren en te verkennen via gevoeligheid- en scenarioanalyses;

-          instrumentarium/rekentool, o.a. voor de studie Macro-Economische Verkenningen van de bioeconomie voor Nederland (MEV studie), die in oktober 2013 van start is gegaan (bedrijfsleven en overheid zijn opdrachtgevers);

-          rapportages over (o.a. als deliverables in de MEV studie):

  • betekenis van de bioeconomie voor de Nederlandse volkshuishouding (inkomen, werkgelegenheid, handelssaldo);
  • scenarioanalyses die effect van technologische ontwikkeling aangeven.

Publicaties