Project

Social Embedding of a Biobased Society - International scope (MAGNET model)

Onderzoek rondom biobased economy is vooral gericht op de ontwikkeling van technologisch onderzoek om biomassa bruikbaar te maken als input voor niet-agrarische eindproducten (chemie, energie, brandstof). Echter is er ook behoefte aan informatie over directe en indirecte gevolgen die de biobased economy heeft voor de maatschappij (economie, duurzaamheid, sociaal). Instrumenten om biobased economy te benaderen vanuit een maatschappelijk perspectief zijn zelfs niet tot nauwelijks beschikbaar.

Het doel van dit project is daarom om een socio-economische rekentool voor wereldregio’s te ontwikkelen, die de gevolgen meet van onder andere beleidsveranderingen (van landbouw, milieu, handel, biobased economy) voor sectoren binnen/tussen regio’s.

Beoogd resultaat

Het beoogde eindresultaat is een socio-economische rekentool die allerlei biobased aspecten en biobased relaties bevat voor sectoren in wereldregio’s.

Werkwijze

Er wordt data en informatie verzameld over bijvoorbeeld de opbrengsten, kosten, landgebruik en emissies van biomassa, de indirecte effecten van de biobased economy en de relatie tussen huishoudens en de biobased economy. Deze informatie wordt gebruikt om de socio-economische rekentool verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Publicaties