Casus

Stimuleren groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen via kinderdagverblijven

Hoewel vrijwel iedereen weet dat groente en fruit eten gezond is, wordt er onvoldoende groente en fruit gegeten in Nederland. Omdat (ook) voor eetgewoonten ‘jong geleerd is oud gedaan’ geldt, zijn jonge kinderen een belangrijke doelgroep voor het aanleren van een gezond eetpatroon. Het kinderdagverblijf is een ideale setting om de groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen te stimuleren vanwege het grote bereik, de educatieve opvoedsetting en de rolmodelfunctie vanuit andere kinderen en de pedagogisch medewerkers.

Er zijn echter nog weinig praktische methoden beschikbaar voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven om met de kinderen aan de slag te kunnen gaan om gezonde voeding te bevorderen.

Doel en aanpak

In deze casus bekijken we samen met kinderdagverblijven, leveranciers en andere partijen welke methodes beschikbaar zijn en het meest effectief en haalbaar zijn binnen kinderdagverblijven om de groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen te verhogen.

De centrale vraag is hoe de groente- en fruitinname van 1- tot 4-jarigen binnen en via kinderdagverblijven verhoogd kan worden.

De beoogde impact

De resultaten van deze casus leiden tot nieuwe inzichten over de toepasbaarheid en effecten van verschillende methodes op het groente- en fruit-eetgedrag van kinderen. Daarnaast leidt het tot aanbevelingen om de implementatie en effectiviteit van dergelijke methodes te verhogen.


Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.