NCL - Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering

Luminescentiedatering is een relatief nieuwe methode om het moment van afzetting en begraving van zand te bepalen. De methode wordt veel toegepast in aardwetenschappelijk en archeologisch onderzoek.

Met luminescentiedateringen kunnen onderzoekers rivierafzettingen dateren, of strand- of duinafzettingen. Zo bepalen zij hoe het landschap verandert in de tijd, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering of zeespiegelstijging. De methode kan gebruikt worden voor afzettingen van enkele tientallen tot honderdduizenden jaren oud.

Het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering (NCL) is een samenwerking van verschillende universiteiten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Deltares. In het laboratorium worden niet alleen dateringen verricht voor Wagenings onderzoek maar ook voor andere NCL-partners en externe gebruikers, zoals archeologische opgravingsbedrijven. Verder wordt er onderzoek gedaan om de methoden verder te verbeteren en nog breder toepasbaar te maken. Het toepassen van luminescentiedatering in de bodemkunde is nog een grotendeels onontgonnen terrein en biedt volop kansen voor vernieuwend onderzoek.

Nieuws over ons onderzoek