Faciliteiten & Producten van Wageningen Environmental Research (Alterra)

Faciliteiten & Producten van Wageningen Environmental Research

Laboratoria

Kaarten, GIS- en gegevensbestanden

Wageningen Environmental Research beheert grote landsdekkende gegevensbestanden zoals de digitale bodemkaarten, grondgebruik in heden en verleden en de digitale geomorfologische kaart.

  • GeoDesk Het speciale loket van Wageningen Environmental Research waar u kaarten en GIS-bestanden kunt bestellen en hulp kunt krijgen bij het vinden van de juiste kaart.
  • Bodemkundig Informatie System (BIS) Nederland BIS Nederland biedt overheden en bedrijven toegang tot bodemgegevens en scenario‚Äôs voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik.
  • Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) Het LGN is een landsdekkend bestand gebaseerd op een combinatie van geodata waarbij satellietgegevens een belangrijke informatiebron zijn.
  • Meer kaarten en GIS-bestanden U kunt kaarten en GIS-bestanden (datasets) bestellen van bodem, geomorfologie, landgebruik en topografie.

Software en modellen

  • Wageningen Environmental Research ontwikkelt diverse modellen en software om bijvoorbeeld de geschiktheid van een habitat voor flora of fauna te toetsen of oogstvoorspellingen te doen op basis van historische oogststatistieken en meteorologische gegevens.

Tools

  • Tools voor natuurperspectieven Wageningen Environmental Research heeft ervaring met een groot aantal tools, methoden en modellen om perspectieven voor natuur bij de planvorming van uitvoeringsprojecten in beeld te brengen.