Bestellen LGN

Bestellen:

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met projectleider Gerard Hazeu of stuur een ticket naar de GeoDesk.

Prijzen LGN7-bestand

De prijzen van het LGN7-bestand zijn gelijk gebleven t.o.v. het LGN6-bestand. De prijs van de LGN-bestanden wordt berekend naar het aantal vierkante kilometers dat gekocht wordt. Dit kan iedere willekeurige uitsnede uit het bestand zijn, dit is dus niet gebonden aan kaartbladen. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en € 550,- leveringskosten. De leveringsvoorwaarden (o.a. format, ontsluiting via CD, server etc.) zijn in overleg af te spreken. Voor de aanschaf van LGN7 in combinatie met andere LGN versies kunnen, in overleg met de Geodesk, speciale tarieven worden afgesproken.

Ten behoeve van onderwijsdoeleinden kan het bestand ook beschikbaar worden gesteld. Over de condities kunt u het best contact opnemen met de Geodesk.

Tarieven per gebruikstype

De tarieven voor het bestand zijn afhankelijk van het type gebruiker:

Nederland

De kosten voor het volledige bestand bedraagt € 125.000,- (ministerie-brede afkoop).

De prijs voor onderzoeksinstellingen e.a. bedraagt € 63.000,-.

Provincies

Prijzen per Provincie
Provincie Prijs LGN7 en LGN6 Prijs LGN5
Groningen 18.704,- 17.004,-
Friesland 17.382,- 15.802,-
Drenthe 18.374,- 16.704,-
Overijssel 22.063,- 20.057,-
Noord-Holland 15.146,- 13.769,-
Zuid-Holland 24.055,- 21.868,-
Flevoland 9.401,- 8.546,-
Utrecht 11.917,- 10.834,-
Gelderland 25.365,- 23.059,-
Zeeland 10.676,- 9.705,-
Noord-Brabant 25.082,- 22.802,-
Limburg 22.418,- 20.380,-

Waterschappen, waterleidingbedrijven en gemeenten

Prijs per km²
Prijs LGN7 en LGN6 Prijs LGN5
Prijs per km² 4,02 3,65

Overig

Prijs per km² (Cumulatief)
Oppervlakte Prijs LGN7 en LGN6 Prijs LGN5
tot 1.500 km² 10,40 9,45
1.500 - 3.000 km² 6,24 5,67
3.000 - 5.000 km² 3,12 2,84
5.000 - 10.000 km² 1,87 1,70
> 10.000 km² 0,91 0,83
Heel Nederland 63.000,- (onderzoek) 56.722,- (onderzoek)
125.000,- (overig)

Rekenvoorbeeld bij aankoop van LGN7 voor een gebied ter grootte van 12.500 km²

1.500 x 10,40 = € 15.593,-

1.500 x 6,25 = € 9.356,-

2.000 x 3,12 = € 6.248,-

5.000 x 1,87 = € 9.350,-

2.500 x 0,91 = € 2.283,-

Totaalprijs: € 42.829,-