Opdrachten

Er zijn twee soorten opdrachten: 1) Reguliere opdrachten. Dit zijn opdrachten die uitgevoerd worden door het vaste labpersoneel en 2) Opdrachten die het mogelijk maken zelf proeven uit te voeren in het Bodem Hydro-Fysisch lab van Wageningen University & Research.

Reguliere Opdrachten

Opdracht kan worden verleend door

  1. onderstaand opdrachtformulieren in te vullen
  2. dit formulier te mailen naar een van de labbeheerders.
  3. De labbeheerder neemt vervolgens contact met u op over de planning en reserveringen.

Order From Soil Hydro-Physics Lab - Commissioned to Lab Personnel 2018


Zelf proeven uitvoeren in het Bodem Hydro-Fysisch Lab

Voor een nadere toelichting zie de webpagina Openbaar Gebruik Faciliteiten.

Opdracht kan worden verleend door

  1. contact op te nemen met een van de labbeheerders. In overleg met u worden dan de gewenste bepalingen vastgesteld en de periode waarin u de bepalingen uitvoert. Deze periode is bindend in verband met overige reserveringen.
  2. onderstaand opdrachtformulieren in te vullen
  3. onderstaande Gebruiksovereenkomst in te vullen (alleen nodig als u geen werknemer van Wageningen University & Research bent).
  4. de relevante formulieren naar de labbeheerder te sturen
  5. De labbeheerder neemt vervolgens contact met u op over de definitieve reservering.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat u over de juiste vaardigheden beschikt om de apparatuur te bedienen. Mocht dit niet zo zijn, en wilt u ondersteuning, dan wordt in overleg met u vastgesteld hoe daaraan invulling wordt gegeven.

Order From Soil Hydro-Physics Lab - Self External 2018

N.B.: Werknemers van het Alterra-team Bodemfysica en Landgebruik kunnen een prijslijst opvragen voor gereduceerde tarieven voor het zelf uitvoeren van proeven.


Labbeheerders

gerben.bakker@wur.nl

harm.gooren@wur.nl